dom-opieki-barka-01 (1)
11-08-2021

Rodzinne Domy Pomocy alternatywną formą instytucjonalnej opieki dla osób w starszym wieku

Marlena Kilian, Joanna Czech Wprowadzenie Proces starzenia się społeczeństw obserwowany jest w skali globalnej, również w Polsce, gdzie udział liczebny osób w starszym wieku systematycznie wzrasta. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na rok 2010 wynika, że osoby powyżej 65 roku życia stanowią 13,1% ogólnej liczby obywateli polskich, co świadczy o przekroczeniu progu demograficznej starości i nasileniu zjawiska starzenia się społeczeństwa polskiego. Starzenie, […]

czytaj więcej